Declaració d’accessibilitat

FERRAN LATORRE s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils, pel qual es trasposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web www.ferranlatorre.com.

Situació de compliment

Aquest lloc web està parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquin a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
 • A causa de l’automatització d’algunes de les publicacions podrien haver-hi pàgines amb un incorrecte anidament d’etiquetes HTML.
 • Hi ha documents en format PDF que no compleixen la normativa existint en alguns d’ells, una alternativa textual HTML que compleix la normativa.
 • Hi podria haver errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 • Càrrega desproporcionada.
 • No aplica.
 • Contingut que no entra a l’àmbit de la legislació aplicable
 • Fitxers ofimàtics en PDF o altres formats, així com aplicacions publicades abans del 20 de setembre del 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d’accessibilitat.
 • Continguts multimèdia en directe.
 • Contingut multimèdia pregravat de base temporal del ple i rodes de premsa, o publicat abans de l’entrada en vigor del Reial decret.
 • Serveis de mapa i cartografia en línia.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada l’11 d’abril del 2023 i es basa en els informes d’accessibilitat web de l’Observatori d’Accessibilitat.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2 del RD 1112/2018) com:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web mitjançant el formulari de contacte d’aquest lloc web

Les comunicacions seran rebudes i tractades per FERRAN LATORRE.

Procediment d’aplicació

Es posarà en marxa un procediment daplicació adequat i eficaç al qual sha de recórrer en cas que la resposta a la comunicació o la sol· licitud sigui insatisfactòria.

Contingut opcional

Aquest lloc web:

S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1).

Compleix els requisits de la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018.

Està dissenyat per a la correcta visualització en dispositius d’escriptori, tauleta i mòbils per a una resolució mínima de 1280×1024.

S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS3 per dissenyar-los.

Està dissenyat per utilitzar-lo amb javascript no intrusiu.

Programa kit digital financiado por los fondos next generation del mecanismo de recuperación y resiliencia
kit digitalkit digital